Ekenäs Navigationsklubb r.f.


Ekenäs Navigationsklubb utför numera besiktning av sina medlemmars båtar. Besiktad båt får en besiktningsrabatt på båtförsäkringen i de flesta försäkringsbolag.

Båt som är besiktad i Ekenäs Navigationsklubb har rätt att föra ENK klubbflagga.
Flaggan finns till försäljning hos Tescon Marine, Gamla Hangövägen 3, 10620 Ekenäs,  tel. 0400-575549

Kontaktperson för besiktning och info är Rune Nyberg tel. 0400-313634

Kom också ihåg att besiktning av medlemmarnas båtar sker på båtägarens initiativ, det är båtägaren som kontaktar
besiktningsmannen både när det gäller en båt som besiktas för första gången i klubben och båt som därefter besiktas årligen.Besiktningen börjar med en skrovbesiktning som sker på land och en grundbesiktning när båten är sjösatt och all behövlig utrustning finns ombord, denna procedur sker vart 5:e år, de 4 mellanvarande åren utförs en årsbesiktning
när båten är sjösatt och all utrustning finns ombord.

Om besiktningen uteblir ett år av orsak eller annan måste båten skrovbesiktas på nytt och hela proceduren startar om med allt pappersarbete det innebär och under ett sådant år gäller inte den eventuella besiktningsrabatt som många försäkringsbolag beviljar för besiktade båtar. Detta märks kanske inte förrän man ansöker om ersättning för en eventuell skada och försäkringsbolaget begär in besiktningsprotokollet. En annan aspekt att beakta är att båt som är obesiktad
inte har rätt att föra klubbflagga förrän båten besiktats på nytt.

Fritidsbåtars besiktning är tillsvidare en helt frivillig sak, och så länge som den sker på ett seriöst och trovärdigt sätt så kanske myndigheterna inte blandar sig i. Det blir knappast enklare eller billigare för oss fritidsskeppare om det blir ex Traficom som bestämmer om det hela.

ENK FLAGGA

      Besiktningsinformation 2017

                                  Bra att veta

Båtbesiktningen är en frivillig procedur som arrangeras av olika båtföreningar i Finland. Besiktningsmannen eller föreningen ansvarar inte för några som helst fel eller skador oberoende om dessa upptäckts vid besiktningen eller inte. Besiktningen fråntar alltså inte skepparen för en båt det ansvar som han har för säkerheten till sjöss.

Förutom båtcertifikatet och registreringsbeviset önskar vi att du har det gula besiktningsprotokollet med dig vid besiktningen, saknas någon av dessa så skriver besiktningsmannen nya, vilket fördröjer besiktningen.

Besiktningen är främst tänkt för föreningens egna medlemmars båtar men en besiktningsman har också rätt att besikta båtar registrerade i andra föreningar.

                               Kom även ihåg:

– Bensindrivna värmare får inte installeras i båtar som marknadsförts efter juni 1998.

                 Kraven på medel för nödanmälan

                               Klass 1 alternativ A:

VHF-DSC fast monterad, EPIRB (obs radiolicens, batteriets datum), mobiltelefon, väderbeständigt skyddad, med laddare, 1 LED-bloss med reservbatterier, 2  Orange rök

                               Klass 1 alternativ B:

VHF fast monterad, DSC-funktion rekommenderas, 4 Röda fallskärmsraketer, signalpistol ersätter 2 Röda raketer, 4  Röda bloss, eller 1 LED-bloss med reservbatterier och  2 Röda bloss, 2  Orange rök

Rekommenders ytterligare: Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad, med laddare

                              Klass 2 alternativ A:

VHF-DSC fast monterad, mobiltelefon, väderbeständigt skyddad med laddare, 1 LED-bloss med resevbatterier eller 4 Röda bloss

Rekommenderas ytterligare: EPIRB (obs radiolicens,batteriets datum), 4 Röda fallskärmsraketer, signalpistol ersätter 2 Röda raketer, 2  Orange rök

                              Klass 2 alternativ B:

VHF fast monterad, DSC-funktion rekommenderas, 4 Röda fallskärmsraketer, signalpistol ersätter 2 Röda raketer, 4  Röda bloss eller 1 LED-bloss med reservbatterier och 2 Röda bloss

Rekommenderas ytterligare: Mobiltelifon, väderbeständigt skyddad med laddare

                           Klass 3 alternativ A:

Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad med laddare, VHF-DSC fast monterad, vid färder utomskärs (obs radiolicens), 1 LED-bloss med reservbatterier eller 2 Röda bloss

Rekommenderas ytterligare: 2 Röda fallskärmsraketer, 2  Röda bloss

                          Klass 3 alternativ B:

2st Röda fallskärmsraketer, 2st Röda bloss eller 1 LED-bloss med reservbatterier

                                     Eller

                               4st Röda bloss

                                     Eller

2st Röda bloss och 1 LED-bloss med reservbatterier

Rekommenderas ytterligare: Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad och VHF

                                   Klass 4:

Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad med laddare rekommenderas, 1st LED-bloss med reservbatterier eller 2 Röda bloss i skärgården

I klasserna 1B, 2B och 3B bör giltighetstiden för den pyrotekniska utrustningen vid besiktningen vara inom tillverkarens angivna giltighetstid.

– Luftfyllda räddningsvästar bör ha reservdelsförpackning (Extra luftpatron och utlösningsmekanism). De bör servas enligt tillverkarens direktiv. Intyg över servicen bör kunna visas, och västarna bör vara märkta.

– VHF radiotelefon krävs i klasserna 1 och 2, och rekommenderas i klass 3. I klass 1 rekommenderas härtill en hand VHF.

– I båtar med slutna utrymmen bör varje sovutrymme vara utrustat med brandvarnare.

– Gasvarnare rekommenderas i alla båtar med flytgas apparater.

– Eldsläckarna skall granskas årligen.© 2008 Ekenäs Navigationsklubb r.f.