Ekenäs Navigationsklubb r.f.


Händelser annonseras i Västra Nyland under "Anslagstavlan" och viktiga saker under "Vi möts" samt på hemsidan.

 
    Verksamhetsplan för 2021- 2022  Datum för nedanstående händelser kommer så snart de fastställts
         Ordna och övervaka navigationskurser och tenter hösten 2021 och våren 2022
     
         Utgivning av ENSLINJEN under Mars månad
         Båtmässan i Helsingfors verkar vara inhiberad i år (2022) om det sker en ändring meddelar vi.
         Båtbesiktningar med början i April månad.  Beställning av besiktning sker på båtägarens initiativ,
         se fliken  Besiktning.                                                                                                                                                     
        VHF kurs ordnas 02.04.22  kl. 09.00 - 16.00 på Hakarinne. Anmälningar till   lagge@saunalahti.fi
        eller 040 502 1756 senast  27.3.2022.
                                                                         
         SKEPPARTRÄFF på Fladalandet 20.8 - 2022 Se fliken  Index
         Årsmöte  på restaurang GH Fyren 26.10. 2022. kl. 19.00