Ekenäs Navigationsklubb r.f.


Händelser annonseras i Västra Nyland under "Anslagstavlan" och viktiga saker under "Vi möts" samt på hemsidan.

 
    Verksamhetsplan för 2019  Datum för nedanstående händelser kommer så snart de fastställts
         Ordna och övervaka navigationskurser och tenter hösten 2019 och våren 2020
      Ordna uttagning till FM i skrivbordsnavigering ( 5.11.2018-25.1.2019 ) inklusive klubbmästerskap under
      Januari månad
         Utgivning av ENSLINJEN under Mars månad
         Skrivbordsnavigering 29.3 kl. 19.00 på Hotel SeaFront.  Tag med navigationsbestick!
         Utfärd till Båtmässan  9.2.2019  Buss från trafikcenter kl 09.00
                          ÖRÖ           under Maj månad
                          RUSSARÖ under September månad
          Båtbesiktningar med början i April månad
          Sommarträff i Ekenäs skärgård Lördag 24.8.2019  platsen meddelas senare.
         Årsmöte inom Oktober månad