Ekenäs Navigationsklubb r.f.


Händelser annonseras i Västra Nyland under "Anslagstavlan" och viktiga saker under "Vi möts" samt på hemsidan.

 
    Verksamhetsplan för 2019  Datum för nedanstående händelser kommer så snart de fastställts
         Ordna och övervaka navigationskurser och tenter hösten 2019 och våren 2020
      Ordna uttagning till FM i skrivbordsnavigering ( 5.11.2018-25.1.2019 ) inklusive klubbmästerskap under
      Januari månad
         Utgivning av ENSLINJEN under Mars månad
         Skrivbordsnavigering 5.4 kl. 19.00 i lilla kabinettet på Hotel SeaFront.  Tag med navigationsbestick!
         Utfärd till Båtmässan  9.2.2019  Buss från trafikcenter kl 09.00
         Utfärd till ÖRÖ            8.6.2019  Buss från trafikcenter kl 08.00  Inhiberad p.g.a uteblivet intresse
                                                                                                                                                
         Utfärd till RUSSARÖ under September
          Båtbesiktningar med början i April månad
          Sommarträff i Ekenäs skärgård Lördag 24.8.2019  Plats norra sidan av Fladalandet, samling kl. 12.00
          (eller tidigare om man så vill)  Någon form av program utlovas.
         Årsmöte inom Oktober månad