Ekenäs Navigationsklubb r.f.


Händelser annonseras i Västra Nyland under "Anslagstavlan" och viktiga saker under "Vi möts" samt på hemsidan.

 
    Verksamhetsplan för 2021  Datum för nedanstående händelser kommer så snart de fastställts
         Ordna och övervaka navigationskurser och tenter hösten 2021 och våren 2022
     
         Utgivning av ENSLINJEN under Mars månad
         Båtmässan i Helsingfors verkar vara inhiberad i år (2022) om det sker en ändring meddelar vi.
         Båtbesiktningar med början i April månad.  Beställning av besiktning sker på båtägarens initiativ,
         se fliken  Besiktning.                                                                                                                                                     
        VHF kurs ordnas 02.04.22  kl. 09.00 - 16.00 på Hakarinne. Anmälningar till   lagge@saunalahti.fi
        eller 040 502 1756 senast  27.3.2022.
                                                                         
         SKEPPARTRÄFF på Fladalandet 20.8 - 2022 Se fliken  Index
         Årsmöte inom Oktober månad.